نگاهی به مفهوم مقبولیت در نظام سیاسی اسلام
54 بازدید
محل نشر: معرفت » تیر 1381 - شماره 55 (9 صفحه - از 47 تا 55)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دغدغه «مقبولیت حاکمان»، ویژه زمان معیّنی از تاریخ نبوده است، امروزه بیش از هر وقت دیگر در جهان شاهد آنیم. این مسأله انگیزه مقاله حاضر گردید. برای آن‏که بتوانیم در این‏باره به قدر کافی به بحث بپردازیم، از مبحث «مشروعیت» به معنای «حقانیت»، به طور کلی چشم پوشیده‏ایم، بررسی آن مجالی دیگر می‏طلبد. هدف از این مختصر، آشنایی با مقبولیت و بیعت، و فراز و نشیب‏های آن در تاریخ اسلام است. فرضیه این نوشته آن است که هرچند مقبولیت امر مهم و اساسی است، اما همیشه و الزاما با حقانیت همراه نمی‏باشد. پس ممکن است در جهان واقعی، یکی از این دو بدون دیگری موجود شود. مفروض نیز این است که ظهور ادیان و شرایع الهی در طول یکدیگر، امری یقینی و انکارناپذیر است.